Skip to content

Retano TMS

Retano TMS מייעל את התפעול, מפחית עלויות לוגיסטיות ומשפר את הKPIs.

זה מתאים לחברות מכל הגדלים והפורמטים בענפי הקמעונאות, הייצור, ההפצה והלוגיסטיקה.

יכולות

שפרו את תכנון המשלוחים

Retano TMS מפצלת את אזור המשלוח לתת-אזורים, מעריכה עומסי רכבים וסדרי עדיפויות במשלוחים, ומקצה את ההובלה המתאימה ביותר לכל תת-אזור, וגם את הנהגים בעלי ההסמכה המתאימה.

לאחר מכן, הוא בונה מסלולים אופטימליים על ידי התחשבות בגורמים כמו זמני משלוח וחלונות המשלוח, מהירות ופקקי תנועה.

המערכת מייצרת אוטומטית את המסמכים הנדרשים, לרבות רשימת מסלולים ורשימת טעינה.

מפעילי לוגיסטיקה אינם צריכים להעביר ידנית דפי מסלול לנהגים. רצפי נקודות המסירה מועלים ישירות למכשירי הניווט של הרכבים.

מעקב בזמן אמת על ידי GPS

המעקב הלווייני בזמן אמת המשולב במערכת עוקב אחר התנועה, ומתעד את הגעת הרכבים ליעדיהם. המערכת גם מודיעה למפעילים על עיכובים אפשריים ומצבי חירום.

חישוב מחירי המשלוחים

Retano TMS מספקת למפעילי מחלקת התחבורה את הכלים הדרושים לחישוב אוטומטי של עלויות הנסיעה.

במידה והחברה משתמשת בשירותי רכבים שכורים, סטטיסטיקת התעריפים מאפשרת להעריך את עלות המשלוח, רמת שירות הספק ורווחיות השירותים הניתנים.

ניהול צי הרכבים

באמצעות Retano TMS המפעיל מסוגל לתכנן תחזוקה ותיקון, לנתח תחזוקה שבוצעה, וכן לשלוט בתנאי הביטוח. הוא יכול גם לקחת בחשבון את חלקי החילוף והעלויות לכל רכב.

הרכבים המשובצים לתחזוקה ותיקון אוטומטית מפסיקים להיות זמינים לתכנון.

מערכת מוטיבציה

Retano TMS משפרת את המשמעת בקרב הנהגים ואת יעילות עבודתם.

כלים אוטומטיים מחשבים בצורה מדויקת ושקופה את רווחי הנהגים, בהתבסס על מספר המשימות שהושלמו, ויוצרים מערכת מוטיבציה ברורה לעובדים.

דילוג לתוכן